Proje Başvuru, Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği

tübitak ve kosgeb destekleri

tub

 • ASRAD olarak Savunma Sanayi ve Tübitak projelerinde geçmişten gelen fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iş fikri başvuru dokümanı hazırlanması, hem idari hem teknik proje süreç yönetimi ve ilerleme raporları ile proje sonalndırma konularında ki deneyimimiz ile birlikte TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından AR-GE konularında verilen çeşitli destekler kapsamında proje hazırlık, başvuru ve proje yürütme süreçlerinde destek vermekteyiz.
 • Deneyimimiz ile birlikte özel sektör desteklerinde girişimcilere ve kobilere verilen destekleri ve projeleri hedeflemekteyiz. Özellikle Enerji, Savunma Sanayi, Uzay ve Havacılık başta olmak üzere farklı mühendislik alanlarında iş fikirleri ve projelere destek vermekte, süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktayız.
 • Sadece başvuru hazırlanması ve idari olarak takibi değil, aynı zamanda farklı alanlarda ki mühendislik bilgi birikimimiz ile iş fikirlerinin fiziksel olarak hayata geçirilmesini sağlamaktayız.

TÜBİTAK DESTEKLERİ

1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Tematik Proje Destek Programı KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Avrupa Birliği Destekleri

h2020

 • Horizon 2020 Programı yaklaşık 72,5 Milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’dır.
 • Bilim ve teknolojinin tüm alanlarını ilgilendiren Ar-Ge çalışmalarına destek sağlayan bu programdan özel sektör, kamu ve üniversiteler yararlanabilmektedir. Özellikle kobilerde ki inovasyonun geliştirilmesi amacıyla teşvikler verilmektedir.
 • Bu programdan yararlanmak isteyen kuruluşların diğer ülkelerdeki kuruluşlar ile ortaklı çalışmaları gerekmektedir. Kendi iş fikrinize ortak bularak hayata geçirebilir ve ya var olan iş fikirleri üzerinden ortaklıklara katılım sağlayabilirsiniz.
 • Horizon 2020’ye katılmak ve ortak aramak için Horizon 2020 adresi kullanılmaktadır. Buradan ilgili çağrılara ulaşabilir, ortaklar hakkında bilgi alabilir ve kendi alanınızda gelişmeleri takip edebilirsiniz.
 • ASRAD olarak, projeler için ortak arama, bulma, buluşturma ve kuruluşa uygun ve doğru ortakların bulunması için uluslararası eşleştirme hizmetleri vererek kişi, kuruluş kümelenme, üniversite ve birlikler arasında yeni ortaklıklar kurmaktayız. Proje koordinasyon ve yönetim hizmetleri vererek, projelerin tam zamanında, belirlenmiş maliyet içerisinde, kabul edilebilir kalite ve performans hedeflerine ulaşması için proje yönetimi ve sistem mühendisliği desteği vermekteyiz.

Savunma Sanayi Projeleri / Destekleri

Adsız

 • Ülkemizde savunma sanayi projeleri doğrudan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı tarafından destek bulabilmektedir ve ya dolaylı olarak ana proje yürütücüleri (ASELSAN,ROKETSAN, TAI, TERSANE vb.) tarafından alt yüklenici ve ya teknoloji geliştirme partneri adıyla finanse edilebilmektedir.
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilgili daire başkanlıklarına Proje Daireleri sayfasından ulaşabilir ve mevcut projeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı proje çağrıları ve ihalelerine Proje Duyuruları sayfasından ulaşabilir ve ilgili duyurulara başvuru yapabilirsiniz.
 • Savunma sanayi uluslararası ihalelerine İhaleler sayfasından ulaşabilir ve ilgili projeler hakkında bilgi alabilirsiniz.
 • ASRAD olarak, savunma sanayinde sözleşme hazırlama, başvuru yapma, iş birilikleri kurma ve özellikle sistem mühendisliği bakış açısıyla projelerin yürütülmesi konularıdna destek vermekteyiz.

sistem mühendisliği süreçleri

 • ASRAD olarak sistem mühendisliği bakış açısına her alanda büyük önem vermekte ve bütün çalışmalarımızda sistem mühendisliğinin temel ilkelerini uygulamaktayız. 
 • Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin/ komplelerin / bileşenlerin / komponentlerin / parçaların tasarımını, üretimini ve doğrulanmasını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek amacını taşır.
 • Sistem düşüncesinde hem büyük resmi hem de detayları görebilmek vardır. Alt sistemlerin / bileşenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri görerek sistemin işlevini nasıl yerine getirdiğini anlamak ve karşılıklı olan bu bağımlılığı yönetmek vardır. Bu sebeple sistem mühendisliği bakış açısı proje yönetimine uygun olarak aynı zamanda teknik proje yönetimi (teknoloji yönetimi) olarak da kabul edilebilir.

vmodel

 • Sistem mühendisliği uygulamaları savunma sanayi ve uzay projelerinde oluşan çok sistemli yapı ihtiyacından başlayarak dünya genelinde yayılmıştır. Günümüzde dünya çapında büyük firmalar savunma sanayi olsun ve ya olmasın bir sistemden oluşan her projenin ve hatta kurumsal firma süreçlerinin yürütülmesinde sistem mühendisliği bakış açısını ve teknik süreçlerini uygulamaktadırlar. Ülkemizde savunma sanayi projelerinde uygulanması artık bir zorumluluktur.
 • Sistem mühendisliği süreçlerinin dünya çapında standardizasyonu INCOSE tarafından yapılmaktadır ve ISO/IEC 15288, NASA, INCOSE, ABD DOD, ANSI/EIA-632 sistem mühendisliği el kitapları ile süreçler tanımlanmaktadır. Son dönemde artık proje yönetim standardizasyon kuruluşu olan Project Management Institute (PMI) ile çalışmalar yapmakta olan INCOSE gelecekte bu iki alanın birlikte gelişeceğini göstermektedir.
 • Sistem mühendisliği proje yönetim süreçlerinde ülkemiz savunma sanayi dahil en sık kullanılan model "V-model" dir. Buna göre fizibilite çalışmalarından başlayarak sistem tasarımı ve alt sistem tasarımı ile devam eden proje süreci üretim sürecini takiben tersine süreç izleyerek tümleştirme ve doğrulama sürecine girmektedir. Burada her bir sürecin bitimi belirli kriterlere bağlıdır ve iyi bir dokümantason gerektirmektedir. Bu sebeple projenin en başından süreçlerin detaylı bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.
 • Sistem mühendisliği aşağıdaki şekilde tanımlanan süreçler dahilinde proje takvimi boyunca; fizibilite çalışmaları, Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) belirleme ve arttırma çalışmaları, gereksinim ve konfigurasyon yönetimi, sistem tasarımı, alt sistem tasarımı ve arayüz yönetimi, paydaş yönetimi, deney tasarımı, karar verme teknikleri, şartname ve doküman yönetimi, risk yönetimi, güvenilirlik gibi çalışmalar yapmaya imkan sağlamaktadır.
 • Sistem mühendisliği süreçleri ve projelerinizde gerekli uygulamaların yapılabirliği konusunda bilgi almak ve sorularınız için lütfen iletişime geçiniz.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail