Veri Madenciliği ve İstatiksel Tahmin Hizmetleri

TÜKETİM VE TALEP TAHMİNİ

Dağıtım ve iletim hatları kullanılarak kullanıcıya iletilen doğalgaz, su ve elektrik ihtiyacının kısa, orta ve uzun dönem tüketim tahminleri yapılabilmektedir. Bu tahminler yapılırken doğruluğu kanıtlanmış ve hali hazırda Türkiye'de kullanılan yüksek çözünürlükte modeller bulunmaktadır. MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) yöntemi kullanılarak oluşturulan bu modeller SPM ve MARS yazılımları vasıtasıyla kolaylıkla uygulanabilmektedir. Günlük abone tüketimi ve toplam tüketim miktarı gibi tüketim verileri, hedef günün haftanın hangi günü olduğu ve tatil olup olmadığı gibi tarihsel veriler, sıcaklık, bağıl nem, atmosfer basıncı gibi çevresek etkiler, birim satış fiyatı ve dolar/TL kuru gibi ekonomik etkiler değerlendirilerek farklı senaryolar için oluşturulan hassas modeller ile evsel kullanıcıların kısa, orta ve uzun vadeli tüketim ve talep tahminleri elde edilebilmektedir.

ENDÜSTRİYEL OPTİMİZASYON

Endüstriyel alanda üretim, kalite ve test verileri kullanılarak yüksek doğrulukta tahminler yapılmakta, sistem ömrü ve performansı yüksek oranda tahmin edilebilmekte, proses süreçlerinde iyileştirmeler yapılabilmekte, güvenilirliliğin ve verimliliğin arttırılması sağlanabilmektedir. Sistem içerisinde bulunan her bir bileşenin ömrü, aralarında ki ilişkiler, Hata Türleri ve Etkileri analizleri ve risk modellemesi yapılarak ömür döngüsü tahmin edilmektedir. Bileşenlerin verileri kullanılarak sistemin hangi şartlarda hangi ömür devrini yaşayacağı tahmin edilebilmektedir.

spor performans tahmini

Farklı sportif faaliyetler kapsamında sporcu verilerinin çıkarılması ile elde edilen istatiksel veriler ile performans değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Modern karar ağaçları kullanarak başarılı bir performansın gerektirdikleri tahmin edilebilmektedir.

metin madenciliği

Metinlerin sınıflandırılması, kümelenmesi, metinlerden konu çıkarılması, sınıf taneciklerinin üretilmesi, duygusal analiz, metin özetleme , varlık ilişki modellemesi gibi çalışmalar ile istatistiksel olarak metinler üzerinden sonuçlara ulaşılabilmektedir.

PAZAR ARAŞTIRMASI

ASRAD, birlikte çalıştığı deneyimli akademisyenler ve kullandığı yazılımlar ile birlikte; enerji, savunma sanayi, endüstriyel, finans, medya, biyoenformatik, spor ve telekomünikasyon sektörlerindeki iş ortaklarına kullanım çalışmaları, marka bilinirliği, satış verimliliği gibi araştırmalarının sistematik şekilde yapılması için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gerekli verilerin toplama yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin toplanması, verinin ayrıştırılması, yüksek hassasiyetli modeller kullanılarak verilerin analiz edilmesi ve en sonunda sistematik bir şekilde anliz sonuçlarının raporlanması çalışmaları yapılmaktadır.

FİNANSAL RİSK ARAŞTIRMALARI

İstatistik yöntemleri kullanılarak finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar için risk değerlendirme çalışmaları yapılabilmektedir. Kredi risklerinin azaltılması için mevcut yazılımlar kullanılarak yüksek hassasiyette modeller oluşturulabilmektedir ve danışmanlarımız ile birlikte modellerin geliştirilmesi sağlanabilmektedir.

BİYOENFORMATİK

Sağlık ve genetik alanlarında biyolojik verilerin istatiksel analizi ile sürekli ve anlık sorunların çözüm olasılığı arttırılabilmektedir. Gerekli klinik araştırmaların yapılmasında mevcut modeller kullanılarak sorunların kaynağına inilebilmektedir.

müzik

Müzikal alanda elde edilen veriler ile birlikte puanlama, gruplama, şarkı-dinleyici eşleştirmeleri, dinleyici tercih tahmini gibi çalışmalar yapılabilmektedir.

ekolojik tahmin

Doğada bulunan canlıların sınıflandırılması, istatiksel haritalama, ekolojik ilişkilerin çıkarılması ve risklerin belirlenmesi çalışmaları yapılabilmektedir.

eğitim hizmetleri

Uzmanlarımız ve danışmanlarımız ile birlikte; genel istatistik, veri toplama ve veri madenciliği, tahmin modellemesi ve analiz uygulamaları konularında bireysel ve ya sınıf ortamında eğitimler sunulmaktadır. Bunun yanında Salford Systems yazılımlarının kullanımı ve örnek modellerin oluşturulması amacıyla sınıf ortamında ve ya webiner şeklinde gerekli eğitimler tarafımızdan sağlanmaktadır.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail